اطلاعیه و اخبار
ساعت موظفی دیماه 95، به میزان 183 ساعت ثبت گردد
ساعات موظف سال 1395
ورود به سامانه گزارش کارانه پزشکان
نام کاربری
رمز عبور
شرح اخبار